AGENDA
Kivief bv Vlaanderdal 1 bus 1 9630 Zwalm (St-Maria-Latem)
CONTACT
BE0714 934 936
NAVIGATIE
Kivief bv Vlaanderdal 1 bus 1 9630 Zwalm (St-Maria-Latem)
CONTACT
BE0714 934 936
NAVIGATIE
Erkenningsnummer als dienstverlener DV.O240066
www.sparkle-loopbaancoaching.be
Wil je als leidinggevende of zaakvoerder op een bewuste manier in en aan je onderneming werken? Met behoud van een mooi evenwicht tussen 3 pijlers: organisatie - klant - medewerker. Vanuit jouw eigen stijl / sterktes én in lijn met jouw persoonlijke waarden en drijfveren.
LOCATIE: Meersstraat 13, 9620 Zottegem
Meerdaagse opleiding start 21 september 2023
TRAINERS: Sven Monsaert & Annelies Maes

Volgende

opleidingen

worden

voorlopig

enkel

in-company

georganiseerd.

Neem

gerust

contact

op

voor verdere afstemming via info@kivief.be

LEIDEN MET ZIN. Bewust, zinvol én met goesting.

EEN LOOPBAAN IN VERBINDING.
Krijg inzicht in de verschillende soorten gesprekken binnen de loopbaan van een medewerker. Voor elke leidinggevende of verantwoordelijke die op een positieve en verbindende manier in gesprek wil gaan met zijn/haar medewerker.
LOCATIE: Meersstraat 13, 9620 Zottegem
3 daagse opleiding + 0,5 dag intervisie

Motiverende gesprekken van selectie tot exit

TRAINER: Annelies Maes

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN? GEEN PROBLEEM!

We

hebben

vaak

veel

ervaring

in

het

nadenken

en

analyseren

van

een

probleem.

Ook

al

geeft

dit

denken

wellicht

bruikbare

informatie,

het

brengt

ons

vaak

niet

dichter

bij

ons

doel

en

maakt

ons

weinig

tot

nooit

echt

blij.

Stel

je

voor

dat

je

een

moeilijke

situatie

kan

benaderen

op

een

manier

die

motiveert,

energie

geeft

en

jezelf

aan

het

stuur

zet

op

je

pad

naar

verandering.

Oplossingsgericht

werken

ondersteunt

het

proces

van

verandering

en

ontwikkeling op een aangename, positieve, maar ook krachtige manier.

LOCATIE:

Meersstraat 13, 9620 Zottegem

DAGOPLEIDING

Bekijk opleiding >>

VAN PERFECTIONISME NAAR BURN-OUT.

Hoe signalen (h)erkennen bij medewerkers en collega’s?

Het

doel

van

deze

opleiding

is

bewustwording

te

doen

ontstaan

rond

de

effecten

van

perfectionisme

en

de

deelnemers

"filters"

aan

te

reiken,

waardoor

ze

het

patroon

kunnen

herkennen

bij

zichzelf,

hun

medewerkers

en

collega’s.

Tenslotte

willen

we

ook

tools

en

kaders

meegeven

om

hier

op

een

ondersteunende

en

constructieve

manier

mee

om

te

gaan.

We

streven

hierbij

naar

een

goeie

balans

tussen

de

beleving

van

de

medewerker,

de

samenwerking binnen het team en de werking van de organisatie.

LOCATIE:

Meersstraat 13, 9620 Zottegem

DAGOPLEIDING

Bekijk opleiding >>
TRAINER: Annelies Maes
TRAINERS: Annelies Maes Toby De Blauwer

Hoe motiverende stappen zetten naar verandering?

Meerdaagse opleiding