TRAININGEN

Toepassingsgebied

Deze

algemene

voorwaarden

zijn

van

toepassing

op

alle

trainingen

van

Kivief

(inspiratiesessies,

workshops,

dagopleidingen

en

meerdaagse

trajecten)

die

vermeld

staan

op

de

website.

Andere

dienstverlening

(analyse,

consultancy,

…)

zal

via

specifieke

offerte concreet worden vastgelegd met de opdrachtgever.

Inschrijvingen

De inschrijving is pas definitief na invullen van het volledige inschrijvingsformulier (op de website) en na betaling van het inschrijvingsgeld (of voorschot indien van toepassing). Wanneer er een maximaal aantal deelnemers is vooropgesteld, dan zullen de inschrijvingen worden behandeld in volgorde van inschrijving. Indien het maximum aantal deelnemers is bereikt kunt u een mail sturen naar admin@kivief.be om je naam op de wachtlijst te plaatsen. Alle inschrijvingen voor de dagopleidingen of de meerdaagse trajecten moeten ons ten laatste 3 weken voor aanvang van de cursus bereiken. Drie weken voor aanvang wordt er immers bekeken of het minimum aantal deelnemers werd bereikt. U wordt automatisch op de hoogte gebracht, mocht een opleiding niet kunnen doorgaan op de geplande datum .

Betalingen

De betalingstermijn wordt vermeld in de bevestigingsmail of op de factuur. De prijs (inschrijvingsgeld) staat bij elke activiteit duidelijk vermeld op de website. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW.

KMO portefeuille

Kivief is erkend dienstverlener in het kader van het KMO-portefeuille (KMO P). Hierdoor kan u genieten van bepaalde subsidies door de Overheid, mits u ook aan de KMO-voorwaarden voldoet. Voor meer informatie, verwijzen wij u graag door naar de website van het Agentschap Ondernemen (https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille), waar u alle voorwaarden kan nalezen. U kan op de website van Kivief zien welke van onze trainingen in aanmerking komen voor gebruik van KMO P.

Annulering

In open aanbod Annulering door de deelnemer Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk na melding ervan via e-mail aan admin@kivief.be en waarvan de ontvangst is bevestigd. Ingeval van annulering van de inschrijving ten minste 3 weken voor aanvang van de cursus, is geen vergoeding verschuldigd. In geval van een latere annulering, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Terugbetaling van inschrijvingsgeld is uitgesloten als de deelnemer in de loop van de opleiding beslist om af te zien van verdere deelname aan de opleiding. Een ingeschreven deelnemer die zelf niet kan deelnemen, kan zich laten vervangen door iemand anders. Tenzij wanneer gebruik gemaakt wordt van KMO P, dan dient de deelnemer zich uit te schrijven en kan de nieuwe deelnemer deze plaats innemen en eventueel opnieuw inschrijven voor de KMO P. Voor meer info rond stopzetting van subsidies KMO P kan je contact opnemen met admin@kivief.be of de website van Vlaio ( www.vlaio.be ) Annulering door Kivief Kivief behoudt zich het recht om een opleiding niet te laten doorgaan wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of in geval van overmacht. Indien een opleiding wordt verschoven naar een latere datum, heeft de ingeschreven deelnemer het recht om het volgen van de opleiding op de uitgestelde datum te weigeren en de inschrijving te annuleren. In dat geval verbindt Kivief zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen. In Company Annulering door de klant (organisatie) Annulering door de klant is slechts mogelijk na melding ervan via e-mail aan admin@kivief.be en waarvan de ontvangst is bevestigd. Ingeval van annulering van de opleiding door de opdrachtgever gelden volgende afspraken: ten minste 4 weken voor aanvang van de opleiding: is geen vergoeding verschuldigd. indien tussen 4 en 2 weken vooraf: 50% van het tarief dat overeenkomt met de geannuleerde prestaties is verschuldigd. in geval van een latere annulering, blijft het volledige facturatiebedrag verschuldigd. Terugbetaling is uitgesloten als de opdrachtgever tijdens de duurtijd van de opleiding beslist om af te zien van de opleiding. Ingeschreven deelnemers die zelf niet kunnen deelnemen, kunnen zich laten vervangen door iemand anders. Ook indien door de organisatie gebruik gemaakt wordt van KMO Portefeuille. Annulering door Kivief Kivief behoudt zich het recht om een opleiding niet te laten doorgaan of onderbreken wanneer aan de voorwaarden zoals afgesproken in de offerte niet wordt voldaan. In geval van ziekte of overmacht door de trainer, wordt door beide partijen naar een nieuwe datum/data gezocht.

Algemene voorwaarden

Bewijs van deelname

Iedere deelnemer ontvangt bij het succesvol voltooien van een opleiding een bewijs van deelname.

Eigendomsrecht op materiaal

Niets vanuit het cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of in enige vorm openbaar gemaakt worden, of ter beschikking gesteld worden van derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Kivief.

Waar kan ik terecht bij vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen kan u steeds terecht bij admin@kivief.be. Kivief stelt alles in het werk om kwaliteitsvolle trainingen aan te bieden. Mocht u toch opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op en dan bekijken we hoe we een gepaste oplossing kunnen vinden. Door middel van inschrijving verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Op onze website kan je steeds de meest recente versie van onze algemene voorwaarden raadplegen.
Kivief bv Vlaanderdal 1 bus 1 9630 Zwalm (St-Maria-Latem)
CONTACT
BE0714 934 936
NAVIGATIE
Kivief bv Vlaanderdal 1 bus 1 9630 Zwalm (St-Maria-Latem)
CONTACT
BE0714 934 936
NAVIGATIE
Erkenningsnummer als dienstverlener DV.O240066
www.sparkle-loopbaancoaching.be